2010 y?l?nda protez ortez ve medikal sektörüne giren firmam?z uygulama sat?? hizmeti yan?s?ra hasta ve mü?teri memnuniyetini esas alarak,

 

Atölyemizde hastaya özel üretmekte oldu?umuz protez ortez,el splinti,parmak ateli,dinamik,statik splint,el bilek parmak splinti,ekstanör fleksör kesisi splinti,uzun k?sa opponens splint,sarmiento breys,kontraktür ortezi ki?iye analiz ile özel tabanl?k,ortopedik bot-ayakkab?,terlik,skolyoz korsesi,tlso korse vb korseler,uzun yürüme k?sa yürüme ortezleri,pafo eklemli pafo,pkafo,dafo,diz kalça ortezleri,twister,x vaya o bain ortezi,dennis browne ortezi vb diz alt? diz üstü protezi,aktif vakum,harmony protez,shopart body kalça protezi mikro i?lemci protezler,ki?iye uygulan?p dr onay? al?nd?ktan sonra kullan?c?ya teslim edilmektedir.

 

Ayr?ca ki?iye özel ayakta dik duru? sehpas?,emekleme sehpas?,yürüteçler,vb ürünler ki?i iste?inin fikride al?narak üretim yapmaktay?z.